معنی و ترجمه کلمه charnel-house به فارسی charnel-house یعنی چه

charnel-house


جايى که( استخوانهاى )مردگان راتوده مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها