معنی و ترجمه کلمه chart datum به فارسی chart datum یعنی چه

chart datum


علوم نظامى : مبناى عمق نقشه
علوم دريايى : مبناى عمق نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها