معنی و ترجمه کلمه chart room (rn) به فارسی chart room (rn) یعنی چه

chart room (rn)


اطاق نقشه
علوم دريايى : syn : chart house )USN(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها