معنی و ترجمه کلمه charter of the united nations به فارسی charter of the united nations یعنی چه

charter of the united nations


قانون ـ فقه : منشور ملل متحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها