معنی و ترجمه کلمه chartulary به فارسی chartulary یعنی چه

chartulary


دفتر ثبت اجاره نامه وامتيازنامه وفرامين ،بايگان ،متصدى بايگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها