معنی و ترجمه کلمه chase (to) به فارسی chase (to) یعنی چه

chase (to)


قلم زدن ،منقوش کردن ،شياردادن
معمارى : شکافتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها