معنی و ترجمه کلمه chasm به فارسی chasm یعنی چه

chasm


رخنه ،شکاف ،وقفه ،(مج ).فرق بسيار،پرتگاه عظيم
علوم نظامى : شکاف

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها