معنی و ترجمه کلمه chassis frame به فارسی chassis frame یعنی چه

chassis frame


علوم مهندسى : چارچوب شاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها