معنی و ترجمه کلمه cheap labor به فارسی cheap labor یعنی چه

cheap labor


کار ارزان
بازرگانى : نيروى کار ارزان قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها