معنی و ترجمه کلمه cheap به فارسی cheap یعنی چه

cheap


ارزان ،جنس پست ،کم ارزش ،پست
قانون ـ فقه : ارزان
بازرگانى : ارزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها