معنی و ترجمه کلمه check mark به فارسی check mark یعنی چه

check mark


علامتى در نزديکى خط اغاز
علوم مهندسى : علامت کنترل
ورزش : علامتى نزديک نقطه اغاز پرش يا پرتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها