معنی و ترجمه کلمه checker chamber به فارسی checker chamber یعنی چه

checker chamber


علوم مهندسى : اطاقک مشبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها