معنی و ترجمه کلمه cheek-tooth به فارسی cheek-tooth یعنی چه

cheek-tooth


خردکننده ،اسياب کننده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها