معنی و ترجمه کلمه cheese head به فارسی cheese head یعنی چه

cheese head


علوم مهندسى : سر عدسى در پيچها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها