معنی و ترجمه کلمه chelating agent به فارسی chelating agent یعنی چه

chelating agent


شيمى : عامل کى ليت ساز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها