معنی و ترجمه کلمه chemical bond به فارسی chemical bond یعنی چه

chemical bond


علوم مهندسى : پيوند شيميايى
شيمى : پيوند شيميايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها