معنی و ترجمه کلمه chemical warfare به فارسی chemical warfare یعنی چه

chemical warfare


جنگ بوسيله گازهاى شيميايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها