معنی و ترجمه کلمه chemotropism به فارسی chemotropism یعنی چه

chemotropism


گرايش شيميايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها