معنی و ترجمه کلمه chert به فارسی chert یعنی چه

chert


سنگ اتشزنه سياه
عمران : نوعى سنگ چخماق که ريزدانه و متراکم است
معمارى : يک نوع سنگ چخماق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها