معنی و ترجمه کلمه chess blindness به فارسی chess blindness یعنی چه

chess blindness


ورزش : کورى شطرنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها