معنی و ترجمه کلمه chicane به فارسی chicane یعنی چه

chicane


مغلطه کردن ،سفسطه کردن ،مغلطه
ورزش : مانعى که بايد دور زد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها