معنی و ترجمه کلمه chidden به فارسی chidden یعنی چه

chidden


گله کردن از،صداکردن ،سرزنش کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها