معنی و ترجمه کلمه chief of naval operations (usn) به فارسی chief of naval operations (usn) یعنی چه

chief of naval operations (usn)


علوم دريايى : فرمانده نيروى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها