معنی و ترجمه کلمه chiliad به فارسی chiliad یعنی چه

chiliad


هزارتايى ،هزار عدد،يک هزار سال ،هزار ساله

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها