معنی و ترجمه کلمه chimney flow به فارسی chimney flow یعنی چه

chimney flow


دودکش
معمارى : سوراخ تنور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها