معنی و ترجمه کلمه chimney به فارسی chimney یعنی چه

chimney


بخارى ديوارى ،دودکش ،بخارى ،کوره ،نک
علوم مهندسى : لوله
معمارى : دودکش
ورزش : تنوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها