معنی و ترجمه کلمه chine به فارسی chine یعنی چه

chine


مهره استخوان پشت جانوران ،گوشت مازه ،(ز.ع -.انگليس )دره تنگ وباريک ،شکاف ،درز،شيارابى که دراثرحرکت کشتى ايجاد ميشود،پشت کسى را شکستن ،دندانه دار کردن
ورزش : نقطه اتصال کناره ها و کف قايق
علوم هوايى : عضو طولى در کنار بدنه شناورهاى دريايى يا هواپيماهاى دريايى که محل برخورد سطوح فوقانى و تحتانى ميباشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها