معنی و ترجمه کلمه chipping chisel به فارسی chipping chisel یعنی چه

chipping chisel


معمارى : قلم اهنبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها