معنی و ترجمه کلمه chirality به فارسی chirality یعنی چه

chirality


کايراليتى
شيمى : خصلت کايرالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها