معنی و ترجمه کلمه chireugi به فارسی chireugi یعنی چه

chireugi


ورزش : ضربه زدن با دست تماسى - سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها