معنی و ترجمه کلمه chiromancy به فارسی chiromancy یعنی چه

chiromancy


پيش گويى وغيب گويى با ديدن خطوط کف دست
روانشناسى : کف بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها