معنی و ترجمه کلمه chiropody به فارسی chiropody یعنی چه

chiropody


)=podiatry(فن معالجه ودرمان امراض پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها