معنی و ترجمه کلمه chirrup به فارسی chirrup یعنی چه

chirrup


جيک جيک پى درپى ،چهچه ،جيک جيک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها