معنی و ترجمه کلمه chlorotic به فارسی chlorotic یعنی چه

chlorotic


وابسته به يرقان ،سبزرنگى براثرکم خونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها