معنی و ترجمه کلمه cholesterol به فارسی cholesterol یعنی چه

cholesterol


(ش )ماده بفرمول( C27 H45 OH موجد تصلب شرائين)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها