معنی و ترجمه کلمه chopsticks به فارسی chopsticks یعنی چه

chopsticks


ميله هاى عاج يا چوبى که چينى ها براى خوردن برنج از ان استفاده ميکنند

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها