معنی و ترجمه کلمه chordal measure به فارسی chordal measure یعنی چه

chordal measure


علوم مهندسى : اندازه وتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها