معنی و ترجمه کلمه chose به فارسی chose یعنی چه

chose


منتخب ،انتخاب کرده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها