معنی و ترجمه کلمه chrom(a)esthesia به فارسی chrom(a)esthesia یعنی چه

chrom(a)esthesia


روانشناسى : رنگين حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها