معنی و ترجمه کلمه chromatotropism به فارسی chromatotropism یعنی چه

chromatotropism


روانشناسى : رنگ گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها