معنی و ترجمه کلمه chromosomal به فارسی chromosomal یعنی چه

chromosomal


روانشناسى : کروموزومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها