معنی و ترجمه کلمه chronicity به فارسی chronicity یعنی چه

chronicity


کهنگى ،دامن گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها