معنی و ترجمه کلمه chuck به فارسی chuck یعنی چه

chuck


مهار کردن ،پرتاب توپ ،دستگاه نظام ،گيره اى که مته را در ماشين نگه ميدارد،مرغک ،عزيزم ،جانم ،(ز.ع.انگليس)جوجه مرغ تکان ،صدايى که براى راندن حيوان بکار ميرود
علوم مهندسى : سه نظام
ورزش : پرتاب نادرست
علوم هوايى : صفحه نظام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها