معنی و ترجمه کلمه chuffing به فارسی chuffing یعنی چه

chuffing


صداى خش خش موتور موشک
علوم نظامى : خش خش کردن خش خش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها