معنی و ترجمه کلمه chug به فارسی chug یعنی چه

chug


صداى لوکوموتيو،صداى انفجارى که گاهى از ماشين شنيده ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها