معنی و ترجمه کلمه churn به فارسی churn یعنی چه

churn


بوسيله اسباب گردنده( مثل چرخ )جلو رفتن ،بافعاليت فکرى چيزى بوجود اوردن ،کره سازى ،دائما وشديدا چيزى را تکان دادن وبهم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها