معنی و ترجمه کلمه chute به فارسی chute یعنی چه

chute


مسير مستقيم مسابقه ،چتر نجات محوطه کوچک گاو پيش از ورود به ميدان بادبان سه گوش بزرگ ،سرسره ،سطح شيبدار،ريزش با سقوط،شيب تند رودخانه ،ناودان يا مجراى سرازير،مخفف کلمه پاراشوت ،(مج ).سقوط،انحطاط،زوال
عمران : ناودان
معمارى : سقوط ورزش : دالان پايان دو صحرانوردى
علوم هوايى : سرسره بادى براى فرار اضطرارى از هواپيما در روى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها