معنی و ترجمه کلمه cicatrice به فارسی cicatrice یعنی چه

cicatrice


جاى زخم ،اثرزخم ،نشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها