معنی و ترجمه کلمه cinerary به فارسی cinerary یعنی چه

cinerary


خاکسترى ،خاکسترنگهدار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها