معنی و ترجمه کلمه cipher device به فارسی cipher device یعنی چه

cipher device


وسيله کشف کردن و کد کردن پيامها دستگاه صفر زنى
علوم نظامى : جعبه يا دستگاه رمز کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها